facebook

โรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลด้านเพศ

โรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุของอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โดยเฉพาะในเพศชาย ในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 6 ล้านคน แต่รู้ไหมว่าโรคนี้แม้จะดูอันตราย ทว่าป้องกันได้ ถ้าเราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้ โดยหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ก็จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคชนิดนี้ได้

โรคหลอดเลือดสมองส่งผลด้านเพศ

โรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดความผิดปกติในด้านเพศ เช่น ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกทางเพศลดลงหรืออวัยวะเพศชายเกิดความผิดปกติในการแข็งตัวและการหลั่งอสุจิอันเป็นผลมาจากเซลล์สมองที่ตายไป

วิธีง่ายๆดูแลตัวเองง่ายๆให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

ไม่ทานหวาน มัน เค็ม ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้ที่ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคร้ายอื่นๆ

ที่มา สสส.

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เสริมด้วย AGEL HRT