facebook
เส้นเลือดหัวใจตีบ ทำบอลลูน ทาน HRT ดีขึ้นมาก

เส้นเลือดหัวใจตีบ ทำบอลลูน ทาน HRT ดีขึ้นมาก

เส้นเลือดหัวใจตีบ ทำบอลลูน ทาน HRT ดีขึ้นมาก คุณลูกค้า เส้นเลือดหัวใจตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ต้องทำบอลลูนไป 1 เส้นแล้ว หลังจากนั้นได้มาทาน HRT ทำให้อาการดีขึ้นชัดเจนใน 6 วัน เริ่มปันจักรยานเบา ๆ ได้แล้ว เพราะโดยปกติผู้ที่เส้นเลือดหัวใจตีบ จะเหนื่อยง่าย...