facebook
HRT + UMI ไขมันสูงมาก ใช้ 2 เดือนปกติ

HRT + UMI ไขมันสูงมาก ใช้ 2 เดือนปกติ

HRT + UMI  ไขมันสูงมาก ใช้ 2 เดือนปกติ มีลูกค้ารายหนึ่งไขมันสูงทั้ง คอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ ได้มารู้จักกับ HRT และ UMI  จึงซื้อไปทานปรากฎว่า คอเลสเตอรอล ลดจาก 285 เหลือ 172 ไตรกลีเซอไรด์ ลดจาก 342 เหลือ 245 เข้าสู่สภาวะปกติ พอทานไปเดือนที่ 5  ผลออกมายอดเยี่ยม...